לשחק כל הדרך אל ההגשמה

https://www.youtube.com/watch?v=NWFaZ8HSJ0g


טראנס תיאטרוני
 
שינוי מימוש והגשמה -בכלים של תיאטרון ובמה.
להקטין את הפער בין מי שאתם, לבין מי שאתם רוצים להיות 
 
זו השנה השישית שנפגש במדבר
מול נוף בראשיתי קסום (רחף ליד ערד),
ונצא למסע אל תוך עצמנו
אל התחושות, התשוקות, היכולות,
החלומות, המימוש וההגשמה.  
 
 
 
 
 
מה נעשה בסדנה?

ננקה את המעכבים הפנימיים והחיצוניים. 
נעורר את הייחוד האישי, האיכויות והיכולות.
נחזק בתוכנו רק את מה שמקדם ומשרת אותנו.
נקבל כלים להגשמה
דרך עולם  התיאטרון והבמה.